Analoge sensoren – LDR

Analoge sensoren geven een spanning af tussen 0volt en 3.3 volt. Wanneer deze spanning wordt ingelezen via één van de analoge ingangen van de controller wordt deze spanning omgezet in een waarde tussen 0 en 1023 (10 bit).
Deze waarde zal recht of omgekeerd evenredig zijn met de gemeten grootheid, maar is niet noodzakelijk lineair.
De gemeten waarde geeft dus de gemeten spanning weer en zal nog moeten gekalibreerd worden (door deze te vergelijken met een geijkte meter) om een gemeten grootheid weer te geven.

 

 

Windmolen

Deze DC motor wordt hier gebruikt als generator. Hoe meer wind er is – hoe sneller de propellor ronddraait en hoe meer spanning er gegenereerd wordt. 

!! Het is van groot belang dat de spanning die we op een analoge ingang van de microcontroller aankrijgen NOOIT BOVEN 3.3VOLT komt. 

Daarom gebruiken we een spanningsdeler met twee weerstanden van 10Kohm om de spanning van de generator te halveren. 

Meet deze spanning eerst na met een multimeter door het propellortje heel snel te laten draaien voordat je de draden aansluit op de microcontroller. 

.

Programmatie Analoge sensoren

Analoge sensoren kunnen allemaal met hetzelfde basisprogramma worden ingelezen.

 

 

Basisprogramma Analoge sensoren

 

// Brainbox iot - e2cre8.be - Jan 2021
// Demoprogramma inlezen analoge sensoren

#define sensorPin A0  // bepaal op welke ANaloge pin het signaal wordt ingelezen
int sensorValue = 0;  // Declareer variabele

void setup() 
  {
   Serial.begin(9600);  // init seriele monitor
  }

void loop() 
  {
    sensorValue = analogRead(sensorPin); // lees analoge waarde in variabele
    Serial.print("Analog Value : ");      // print tekst op seriele monitor
    Serial.println(sensorValue);          // print waarde op seriele monitor
    delay(1000);                          // Wacht 1 sec
  }