Apps maken (derde graad)

Doel

We gebruiken Appinventor om een aantal STEM gerelateerde apps te maken, op maat van de eerste graad SO (12-14 jaar). Het maken van apps is een vorm van ‘Engineering’. Door de functie van de apps te linken met Wiskunde, Wetenschap of andere vakgebieden kunnen we zinvolle vakoverschrijdende STEM projecten creëren.

Door het afschermend beleid van Apple is deze omgeving niet 100% toepasbaar voor I-Phone devices.

Appinventor lesbladen

Via deze link download u 24 Appinventor lesbladen (zip bestand) die u stap voor stap door alle functies van Appinventor.

Full duplex communicatie tussen App en ARduino

Deze les en bijgevoegde broncode maakt het mogelijk om een stabiele communicatie op te zetten tussen een zelfgemaakte app in Appinventor en Arduino Hardware (Brainbox AVR of Brainbox Robot) via een HC06 Bluetooth module. Meetgegevens van de Arduino kunnen zo gevisualiseerd worden op de app en omgekeerd kan de app de actuatoren aan de Arduino besturen.

ARDUINO CODE IDE
APPINVENTOR SOURCE (AIA)
APPINVENTOR (APK)
PRINCIPE (PDF)

 

Versie November 2021: Voor de nascholing ‘Meten en Sturen met Arduino en Appinventor’ werd de Arduino code nog wat stabieler gemaakt, zijn er 3 Appinventor demo-programma’s en werd ook het cursusmateriaal vernieuwd. Al dit materiaal is via deze zip-file te downloaden. 

Airtable – dataopslag in de ‘cloud’

In deze app gebruiken we airtable, dat is een rekenblad (zoals excel) dat in de cloud draait. Data die we in een cel van dit rekenblad opslaan kunnen we van eender waar op de wereld terug ophalen, ook via andere apps. Zo kunnen we veilig en snel data delen tussen verschillende gebruikers.

Zip file met cursus, extensie en demo-app

Mogelijke ideeën:

  • App om te volgen hoe de verschillende klassenraden vorderen
  • App om bestellingen op te nemen zodat de keuken meteen weet wat ze moeten klaarmaken
  • App om tijdens een stadspel te volgen waarmee alle lln bezig zijn.
  • Online opslaan van een reeks meetgegevens zodat de volledige klas de meting live kan volgen. 

Sterisch getal

Opdracht: Je maakt een app waarmee je berekeningen in verband met het sterisch getal eenvoudig met je smartphone kan berekenen. Als basis mag je het ‘startprogramma’ (onderaan meegegeven) gebruiken. Wanneer alles is ingevuld, moet de app het juiste sterische getal en de betekenis ervan mooi weergeven (ruimtelijk uitzicht van de molecule).

Puntenverdeling:40% op de chemie achter de app, met andere woorden: zijn de berekeningen juist en maak je geen fouten tegen de chemische achtergrond van de zaak, …

30% op volledigheid en codering: heb je waarschuwingen ingebouwd wanneer er vanuit de chemie beperkingen zijn bijvoorbeeld, heb je variabelen gebruikt, …

30% op creativiteit en inventiviteit: het uitzicht van de app, de gebruiksvriendelijkheid van de app, …

(Met dank aan K Lanterman – lkr Wet & Wisk – St.-Jozef Schoten)

APPINVENTOR SOURCE STARTPROGRAMMA (AIA)

PH Berekeningen

Opdracht: Je maakt een app waarmee je berekeningen in verband met de pH eenvoudig met je smartphone kan maken. Je mag uw app voortbouwen op het meegeleverde startprogramma. Wanneer je een keuze maakt, moet er telkens naar een nieuw scherm worden doorverwezen. In dat nieuwe scherm worden berekeningen uitgevoerd en resultaten getoond nadat je iets hebt ingegeven. Concreet zijn dit de volgende:

– aan de hand van een in te geven concentratie zuur de pH en de pOH van de oplossing berekenen

– aan de hand van een in te geven concentratie base de pH en de pOH van de oplossing berekenen

– aan de hand van de in te geven pH de concentratie zuur of base berekenen

– aan de hand van de in te geven pOH de concentratie zuur of base berekenen

Puntenverdeling:

40% op de chemie achter de app, met andere woorden: zijn de berekeningen juist en maak je geen fouten tegen de chemische achtergrond van de zaak, …

30% op volledigheid en codering: heb je waarschuwingen ingebouwd wanneer er vanuit de chemie beperkingen zijn bijvoorbeeld, heb je variabelen gebruikt, …

30% op creativiteit en inventiviteit: het uitzicht van de app, de gebruiksvriendelijkheid van de app, …

(Met dank aan K Lanterman – lkr Wet & Wisk – St.-Jozef Schoten)

APPINVENTOR SOURCE STARTPROGRAMMA (AIA)