Relais 3V3

Deze relaismodule kan een relais activeren met slechts 3,3volt en dat is uniek. De meeste andere modules hebben hier minimaal 5V voor nodig en we hebben bij onze BBiot slechts 3V3.

Een relais is een klassieke mechanische wisselschakelaar  die met een magnetische kracht in of uitgeschakeld wordt. We kunnen met de schakelaar van dit relais dus zowel AC als DC stromen schakelen. 

op AC is de spanning die kan geschakeld worden beperkt tot 230Volt met een maximale stroom van 10Ampere

op DC is de spanning die kan geschakeld worden beperkt tot 30Volt met een maximale stroom van 10Ampere

Het Relais kan nu in of uitgeschakeld worden met een digitale uitgangspin van onze BBiot. 

 

  

Aansluiting Relaismodule