Geluid-sensor (zowel Aan/uit als Analoog)

Onderstaande sensor kan zowel als Aan/Uit als als Analoge sensor gebruikt worden:

Aan/uit: Met de potentiometer wordt het schakelniveau afgesteld. Is de gemeten grootheid hoger dan dit niveau dan schakelt de digitale uitgangspin van deze sensor.

Analoog: De gemeten spanning op de analoge pin van deze sensor is evenredig met de gemeten grootheid. 

Aan/uit sensoren

Aan/uit sensoren zijn sensoren die enkel TRUE of FALSE weergeven – 1 of 0. Afhankelijk van het type sensor wordt er een andere situatie ‘gemeten’ – schakelaar wel of niet ingedrukt, wel of geen magneet in de buurt, wel of geen geluid gemeten, ….

Hieronder ziet u per Aan/uit sensor een beschrijving van de aansluiting en werking. 

Het testprogramma onderaan deze pagina is identiek voor al deze Aan/uit sensoren. 

Hall (magnetisme) sensor

De waarde die deze hall-sensor uitgeeft verandert als er meer of minder magnetische veldsterkte gemeten wordt. Ook de richting van de veldlijnen wordt kan gemeten worden doordat het signaal dan groter of kleiner wordt als de magneet dichter gehouden wordt. Ook geschikt om metingen te doen aan permanente en elektromagneten. 

Demo-programma voor alle Aan/Uit sensoren

Onderstaand demo programma is ideaal om de werking van uw Aan/uit sensor te testen. Open zeker ook de Seriële Plotter via >> Hulpmiddelen >> Seriële plotter. Die geeft mooi grafisch weer welke meetwaarde de sensor weergeeft.

/*E2CRE8 - Dec2021 - Demoprogramma Digitale (ON/OFF) Sensors
 * Als de input een hoog signaal geeft, zal de led op het processorbordje branden.
 * Zet zeker ook de Seriele plotter open - deze geeft mooi grafisch weer hoe de input reageert. 
 */

#define Led LED_BUILTIN      //define LED pin
#define Din 21              //define digital input pîn

int val;      //define digital variable val

void  setup()
{
  pinMode(Led, OUTPUT);     //define LED as a output port
  pinMode(Din, INPUT);    //define shock sensor as a output port
  Serial.begin(9600);
}
void  loop()
{ 
  val = digitalRead(Din);   //read the value of the digital interface to val
  if (val == HIGH)          //Wanneer de input hoog is
   { 
    digitalWrite(Led, HIGH);            // LED AAN
    Serial.print("ON/OFF VALUE IS:" );   // print text (enkel seriele monitor)
    Serial.println(1);                  // print waarde - ook seriele plotter
  }
  else
  {
    digitalWrite(Led, LOW);               // LED UIT
    Serial.print("ON/OFF VALUE IS:" );   // print text (enkel seriele monitor)
    Serial.println(0);   // print waarde
  }

  delay(10);   // deze delay staat hier enkel om de seriele plotter te vertragen - mag weggehaald worden
}

Hall (magnetisme) sensor

De waarde die deze hall-sensor uitgeeft verandert als er meer of minder magnetische veldsterkte gemeten wordt. Ook de richting van de veldlijnen wordt kan gemeten worden doordat het signaal dan groter of kleiner wordt als de magneet dichter gehouden wordt. Ook geschikt om metingen te doen aan permanente en elektromagneten. 

Programmatie Analoge sensoren

Analoge sensoren kunnen allemaal met hetzelfde basisprogramma worden ingelezen.

 

 

Basisprogramma Analoge sensoren

 

// Brainbox iot - e2cre8.be - Jan 2021
// Demoprogramma inlezen analoge sensoren

#define sensorPin A0  // bepaal op welke ANaloge pin het signaal wordt ingelezen
int sensorValue = 0;  // Declareer variabele

void setup() 
  {
   Serial.begin(9600);  // init seriele monitor
  }

void loop() 
  {
    sensorValue = analogRead(sensorPin); // lees analoge waarde in variabele
    Serial.print("Analog Value : ");      // print tekst op seriele monitor
    Serial.println(sensorValue);          // print waarde op seriele monitor
    delay(1000);                          // Wacht 1 sec
  }