Aan/uit sensoren

Aan/uit sensoren zijn sensoren die enkel TRUE of FALSE weergeven – 1 of 0. Afhankelijk van het type sensor wordt er een andere situatie ‘gemeten’ – schakelaar wel of niet ingedrukt, wel of geen magneet in de buurt, wel of geen geluid gemeten, ….

Hieronder ziet u per Aan/uit sensor een beschrijving van de aansluiting en werking. 

Het testprogramma onderaan deze pagina is identiek voor al deze Aan/uit sensoren. 

Lichtsluis

Door het licht dat van de zender naar de ontvanger gaat, te onderbreken, kan je de waarde die deze sensor geeft beïnvloeden.

DIt type sensor wordt dikwijls gebruikt om toerentallen van motoren te meten. De blauwe pin mag aan eender welke IO pin van de controller verbonden worden.

Demo-programma voor alle Aan/Uit sensoren

Onderstaand demo programma is ideaal om de werking van uw Aan/uit sensor te testen. Open zeker ook de Seriële Plotter via >> Hulpmiddelen >> Seriële plotter. Die geeft mooi grafisch weer welke meetwaarde de sensor weergeeft.

/*E2CRE8 - Dec2021 - Demoprogramma Digitale (ON/OFF) Sensors
 * Als de input een hoog signaal geeft, zal de led op het processorbordje branden.
 * Zet zeker ook de Seriele plotter open - deze geeft mooi grafisch weer hoe de input reageert. 
 */

#define Led LED_BUILTIN      //define LED pin
#define Din 21              //define digital input pîn

int val;      //define digital variable val

void  setup()
{
  pinMode(Led, OUTPUT);     //define LED as a output port
  pinMode(Din, INPUT);    //define shock sensor as a output port
  Serial.begin(9600);
}
void  loop()
{ 
  val = digitalRead(Din);   //read the value of the digital interface to val
  if (val == HIGH)          //Wanneer de input hoog is
   { 
    digitalWrite(Led, HIGH);            // LED AAN
    Serial.print("ON/OFF VALUE IS:" );   // print text (enkel seriele monitor)
    Serial.println(1);                  // print waarde - ook seriele plotter
  }
  else
  {
    digitalWrite(Led, LOW);               // LED UIT
    Serial.print("ON/OFF VALUE IS:" );   // print text (enkel seriele monitor)
    Serial.println(0);   // print waarde
  }

  delay(10);   // deze delay staat hier enkel om de seriele plotter te vertragen - mag weggehaald worden
}