Analoge sensoren – LDR

Analoge sensoren geven een spanning af tussen 0volt en 3.3 volt. Wanneer deze spanning wordt ingelezen via één van de analoge ingangen van de controller wordt deze spanning omgezet in een waarde tussen 0 en 1023 (10 bit).
Deze waarde zal recht of omgekeerd evenredig zijn met de gemeten grootheid, maar is niet noodzakelijk lineair.
De gemeten waarde geeft dus de gemeten spanning weer en zal nog moeten gekalibreerd worden (door deze te vergelijken met een geijkte meter) om een gemeten grootheid weer te geven.

 

 

LDR – Lichtgevoelige weerstand

Deze LDR of lichtgevoelige weerstand kan gebruikt worden om een hoeveelheid licht te meten.

Programmatie Analoge sensoren

Analoge sensoren kunnen allemaal met hetzelfde basisprogramma worden ingelezen.

 

 

Basisprogramma Analoge sensoren

 

// Brainbox iot - e2cre8.be - Jan 2021
// Demoprogramma inlezen analoge sensoren

#define sensorPin A0  // bepaal op welke ANaloge pin het signaal wordt ingelezen
int sensorValue = 0;  // Declareer variabele

void setup() 
  {
   Serial.begin(9600);  // init seriele monitor
  }

void loop() 
  {
    sensorValue = analogRead(sensorPin); // lees analoge waarde in variabele
    Serial.print("Analog Value : ");      // print tekst op seriele monitor
    Serial.println(sensorValue);          // print waarde op seriele monitor
    delay(1000);                          // Wacht 1 sec
  }