Aan/uit sensoren – Drukknop

Aan/uit sensoren zijn sensoren die enkel TRUE of FALSE weergeven – 1 of 0. Afhankelijk van het type sensor wordt er een andere situatie ‘gemeten’ – schakelaar wel of niet ingedrukt, wel of geen magneet in de buurt, wel of geen geluid gemeten, ….

Hieronder ziet u per Aan/uit sensor een beschrijving van de aansluiting en werking. 

Het testprogramma onderaan deze pagina is identiek voor al deze Aan/uit sensoren. 

Drukknop

Deze drukknop kan op 2 manieren worden aangesloten. Bij Negatieve logica geeft de drukkknop een “0” als die wordt ingedrukt, bij Positieve Logica geeft die en “1” als die wordt ingedrukt. 

Demo-programma voor alle Aan/Uit sensoren

Onderstaand demo programma is ideaal om de werking van uw Aan/uit sensor te testen. Open zeker ook de Seriële Plotter via >> Hulpmiddelen >> Seriële plotter. Die geeft mooi grafisch weer welke meetwaarde de sensor weergeeft.

/*E2CRE8 - Dec2021 - Demoprogramma Digitale (ON/OFF) Sensors
 * Als de input een hoog signaal geeft, zal de led op het processorbordje branden.
 * Zet zeker ook de Seriele plotter open - deze geeft mooi grafisch weer hoe de input reageert. 
 */

#define Led LED_BUILTIN      //define LED pin
#define Din 21              //define digital input pîn

int val;      //define digital variable val

void  setup()
{
  pinMode(Led, OUTPUT);     //define LED as a output port
  pinMode(Din, INPUT);    //define shock sensor as a output port
  Serial.begin(9600);
}
void  loop()
{ 
  val = digitalRead(Din);   //read the value of the digital interface to val
  if (val == HIGH)          //Wanneer de input hoog is
   { 
    digitalWrite(Led, HIGH);            // LED AAN
    Serial.print("ON/OFF VALUE IS:" );   // print text (enkel seriele monitor)
    Serial.println(1);                  // print waarde - ook seriele plotter
  }
  else
  {
    digitalWrite(Led, LOW);               // LED UIT
    Serial.print("ON/OFF VALUE IS:" );   // print text (enkel seriele monitor)
    Serial.println(0);   // print waarde
  }

  delay(10);   // deze delay staat hier enkel om de seriele plotter te vertragen - mag weggehaald worden
}